X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
تکنولوژی مواد غذایی
وبلاگی متفاوت برای علاقمندان به صنایع غذایی
مرتبه
تاریخ : 23 مرداد 1391


مسئول فنی :

به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت تولید در کارگاه هاو کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقـل کارشناسی و در رشته های مربوطه و مورد تائید کمیته فنی و قانونی باشد ، موسسات قانونی در زمان اخذ پروانه بهره برداری می بایست دارای مسئول فنی تائید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بوده و پروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشد.

 • ساعات کار مسئول فنی برابر با یک شیفت کارکارخانه (هشت ساعته و در صورت توافق حداکثر دو ساعت اضافه کاری) که مطابق پروانه مسئولیت فنی صادره از وزارت بهداشت خواهد بود.
 • در صورت عدم حضور مسئول فنی به دلایل موجه ، هر مسئول فنی باید دارای یک جانشین در رشته های مورد تائید باشد.
 • حضور فعال مسئول فنی در کارخانه در زمان مصرف مواد اولیه تولید و بسته بندی و نظارت بر امور مربوطه الزامی بوده و هر ماده اولیه قبل از مصرف باید مورد تائید مسئول فنی قرار گیرد و در صورتیکه خلاف موارد فوق محرز گردد پروانه مسئول فنی به مدت 3 ماه لغو می گردد.


تبصره :

در صورتیکه مسئول فنی به هر دلیلی مجاز و قانونی امکــان حضــور در موسسه را نداشتـه باشد ، می بایست موضوع با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان ( ادارات نظارت دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه ) بوده و منحصراً بانتصاب جانشین از پیش تعیین شده انجام گردد.

 • ابلاغ به موقع (یک ماه قبل از تاریخ انقضاء ) جهت تمدید پروانه های ساخت به مدیر عامل کارخانه و در صورت عدم اقدام وی به اداره نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه مربوطه گزارش نماید.
 • مسئول فنی پس از ارائه استعفاء نامه به صورت کتبی به کارفرما و تحویل رونوشت به اداره نظارت مربوط تامعرفی فرد واجدالشرایط که نمی باید از یک ماه بیشتر شود کماکان عهده دار مسئولیت فنی موسسه مورد نظر باشد . بدیهی است در صورت عدم معرفی مسئولین فنی جدید پس از مدت مقرر مدیران موسسات ذیربط مسئول عواقب آن خواهند بود.
 • طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی مسئول فنی باید دارای یک سال سابقه کار و تجربه و مدارک حاکی از گذراندن دوره های دوره های آموزشی در یکی از موسسات علمی تحقیقات و صنعتی یا آزمایشگاههای در رشته مربوطه که به تائید اداره کل نظارت بر مواد غذایی رسیده باشد. در غیر این صورت تعهد نماید ضمن انجام کار ظرف مدت یک ماه دوره تعلیماتی را بگذراند.
 • کنترل بهداشتی کیفی کلیه بخشهای مرتبط از جمله 1-دریافت مواد اولیه 2- تولید(سالن تولید ، سردخانه ها ، گرمخانه هاو...) 3- آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشتی 4- انبارها (مواد اولیه ،بسته بندی محصول نهایی ) که با مسئولیت سرپرستان هر قسمت صورت می گیرد انجام وظیفه نماید و نیز کنترل بهداشتی کارگران و دستگاه های تولید و بسته بندی را نیز انجام دهد و کلیه مدارک آنراتهیه و بایگانی نماید .به طوریکه قابل دسترسی کارشناسان ادارات نظارت دانشگاه های ذیبرط باشد .

تبصره :

تائید گواهی بهداشت و سلامت کالای ورودی قبل از عقد قرارداد خرید و نیز قبل از ورود کالا به موسسه جهت فرآیند باید توسط مسول فنی آن انجام گرفته و سوابق بایگانی شده و قابل دسترسی در هر زمان توسط بازرسان دانشگاه های ذیربط باشد. (تصویر پروانه ساخت مواد اولیه مصرفی داخلی و مجوز ورود مواد اولیه وارداتی نزد مسئول فنی موجود باشد.)

 • مطابق آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مسئول فنی می بایست:

الف: در هنگام ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصاً حضور فعال داشته باشد.

ب: از هرگونه تغییر در شرایط تأسیس و بهره برداری کارخانه یا کارگاه وزارت بهداشت را مطلع سازد.

پ: نظرات فنی و بهداشتی خود را کتباً به کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف به انجام نظر فنی و بهداشتی مذکور می باشد  درغیر این صورت مسئول فنی جریان امر را به اداره کل نظارت بر مواد غذایی اطلاع داده تا رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ شود.

 • طبق ماده 9 آیین نامه اجرایی ، مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود رابه شخص دیگری ندارد.
 • طبق ماده 11 پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه (جز در مورد بند الف ماده 8 که حکم مرخصی دارد ) برای بار اول به مدت یک ماه و در صورت تکرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد.
 • طبق ماده 32 قانون تعزیرات مواد خوردنی و بهداشتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد در صورت تخلف :

مرتبه اول : تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول ظبط کالای تولیدی به نفع دولت

مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا یک میلیون ریال

مرتبه چهارم : تعطیل واحد تولیدی تا یک سال

 • طبق ماده 33 قانون تعزیرات حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود .

مرتبه اول : اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال

مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال

مرتبه چهارم : تعلیق پروانه مسئول فنی به مدت شش ماه

طبقه بندی:
ارسال توسط چیا ابراهیمی طاینه
آخرین مطالب

قالب وبلاگ